PESAN SAIYIDINA ALI RA

“Barangsiapa yang mengajar aku walaupun satu huruf maka dia adalah tuan kepada ku”.
"Kecantikan dan pakaian itu bukanlah penghias diri, sesungguhnya ilmu dan adab itu yang menjadi hiasan diri seseorang. Bukanlah yatim seseorang itu yang kematian bapanya, sesungguhnya yatim yang sebenar apabila ketiadaan ilmu dan adab".Monday, April 13, 2009

47. GURU CEMERLANG NEGARA TERBILANG

Berikut adalah lirik hari guru yang dipetik dari
http://www.moe.gov.my/hariguru/lagu.html

Guru cemerlang mengasih dan menyayang
Mendidik anak bangsa seikhlas jiwa
Gigih terus bakti hidup penuh berbudi
Maruah profesional disanjung tinggi

c/0 Guru berjasa berkhidmat dengan setia
Menjulang nama bangsa di mata dunia
Hebat tidak bermegah waja dan berkarisma
Realisasi visi dan sejati

Guru cemerlang Negara terbilang
Keunggulan dan pendidikan di mata bangsa
Guru cemerlang Negara terbilang
Kesejahteraan Malaysia berkibaran

Lagu & Lirik : Rosli Ahmad, BTP


 1. Kurang lebih sebulan lagi, guru-guru akan menyambut Hari Guru. Hari yang paling bermakna bagi semua guru kerana di beri penghormatan, di rai seluruh negara.

 2. Jika kita diperhatikan tema hari guru sejak tahun 1972 , semua tema meletakkan pengharapan yang sangat tinggi kepada guru. Peranan guru sangat besar. Segalanya terletak di tangan guru. Jatuh bangun sesebuah negara juga terletak di tangan guru.

 3. Oleh itu kita sebagai generasi pewaris, kita perlu memberi kepercayaan kepada masyarakat bahawa kita juga seperti guru-guru zaman silam yang sentiasa dihormati dan diberi kepercayaan sepenuhnya mendidik anak bangsa tanpa ragu. Bukannya guru yang menjadi Haruan Makan Anak yang dilakukan oleh sebilangan kecil guru lalu mencemarkan nama baik dan reputasi profesion perguruan. "Sekolah perlu menyediakan 2 peluang kepada pelajar iaitu peluang untuk dididik dan memperolehi harga diri (Identiti kejayaan) dan peluang untuk memberi dan menerima kasih sayang" - Building Character In School, Kavin Ryan & Karen E Bohlin (1999).

 4. Jadilah guru yang berkesan iaitu guru yang mampu menghasilkan pembelajaran yang DIINGINI. "An Effective teacher is one that is able to bring about INTENDED Learning Outcomes" - Cooper, 1994, Clasroom Teaching Skill. Dimana guru-guru perlu mempunyai ilmu yang tinggi, guru zaman sekarang perlu bersedia dengan pemahaman tingkah laku murid, mempunyai sikap positif terhadap murid dan pengajaran, menguasai ilmu mata pelajaran yang diajar dan mempunyai teknik-teknik P & P yang terkini.

 5. Saya selalu berpesan kepada guru-guru, semasa kita bercuti atau bila-bila masa sahaja, carilah, bacalah buku-buku berkenaan dunia pendidikan supaya kita menjadi guru yang profesional, bukannya seorang guru yang chalk and talk sehingga tamat perkhidmatan. Pn. Junaidah Abd Jamil pensyarah IAB Cawangan Utara selalu berpesan kepada guru-guru " Jangan jadikan buku yang dibaca di maktab atau di universiti itu adalah buku yang terakhir dibaca dalam kamus hidup kita sebagai seorang guru". Ini adalah kerana ilmu pendidikan itu sentiasa berkembang dan sentiasa ada kaedah-kaedah P & P terbaru dari dapatan kajian-kajian yang dibuat oleh para ilmuan.

 6. Gilbert Hignet (1951) menggariskan 3 pendekatan untuk menjadi guru yang baik " Good Teacher".
 • Loves Learning
 • Loves Teaching
 • Loves The Students

" Touch the heart of every student you meet.. and make a difference in their lives"

" Becoming An Effective Teacher" Oleh Nithya Sidhu

 1. Penampilan yang menunjukkan keyakinan
 2. Pengajaran yang terancang
 3. Mahir dalam mata pelajaran yang diajar
 4. Mengamalkan ciri-ciri guru berkesan yang telah dibuktikan oleh kajian
 5. Pengurusan dan kawalan bilik darjah yang baik
 6. Sentiasa bersikap waspada (Alert)
 7. Menggunakan "Humor" yang bersesuaian
 8. Menggunakan kata-kata pujian dan rangsangan serta senyuman.

Marzano, Pickering & Pollock (2001) Mencadangkan 9 cara/amalan untuk meningkatkan pencapaian murid:

 1. Mengenalpasti persamaan dan perbezaan murid
 2. Membuat rumusan dan mengambil nota
 3. Mengukuhkan usaha da memberi pengiktirafan
 4. Memberi kerja rumah dan latihan yang mencukupi
 5. Menggunakan kaedah penyoalan
 6. Persembahan bukan linguistik
 7. Pembelajaran koperatif
 8. Menentukan objektif dan memberi maklumbalas
 9. Membina dan menguji hipotesis.

"It is crime that a student has to face for a full year, a teacher who does not believe that all children can learn, who does not set high expectations for children, and who does not establish a controlled and motivating classroom atmosphere"

Adalah merupakan satu jenayah bagi seorang murid melalui sepanjang tahun berhadapan dengan seorang guru yang tidak mempercayai bahawa semua murid boleh belajar, tidak meletakkan pengharapan yang tinggi terhadap diri murid, dan tidak mewujudkan suasana bilik darjah yang terkawal dan memberangsangkan.

Chalker and Haynes, 1994

Rujukan: Junaidah Abd Jamil, Model-model Pengajaran, IAB Utara, Jitra Kedah.

46. Tema Hari Guru

2009 Guru Pembina Negara Bangsa
2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang
2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang
2006 Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2001 Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
1997 Guru Bestari Sekolah Bestari
1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
1995 Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
1994 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1993 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang
1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
1989 Guru Pembina Budaya Ilmu
1989 Guru Pembina Budaya Ilmu
1988 Guru Pengasas Budaya Membaca
1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
1986 Pendidikan Teras Nasionalisme
1985 Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara
1979 Murid Sejahtera Negara Jaya
1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
1977 Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
1975 Guru dan Pembangunan Negara
1974 Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

Thursday, April 9, 2009

45. MaCS - 2009-2011

 1. Nampaknya masih ada lagi kekeliruan kita berkenaan dengan MaCS program ini di kalangan warga pendidik terutamanya di sekolah kita. Kemungkinan besar perkara ini timbul kita beranggapan program ini hanya untuk membebaskan diri kita daripada SPR - Sekolah yang berprestasi rendah atau sekolah yang berkemampuan rendah dimana pencapaian pelajarnya kurang dari 50%.
 2. Oleh itu, apabila saya menyatakan program ini akan diteruskan ia menjadi tanda tanya kepada sebilangan guru. Lebih-lebih lagi pada hari Khamis lalu saya memanggil semua guru yang mengajar tingkatan 3 bersama-sama dengan ketua panitia masing-masing dan GPK mata pelajaran untuk menetapkan sasaran yang lebih berfokus kepada peningkatan 10% bagi tahun 2009. Dan selepas ini guru-guru dalam panitia masing-masing akan bersama-sama saya, duduk dan merangka program yang lebih mantap.
 3. Walaupun SMKB sudah bebas dari SPR, kita perlu kekalkan kejayaan tersebut atau perlu meningkat lebih dari itu kerana kita ada target iaitu Sekolah Lonjakan Saujana. Apabila kita sudah berjaya, kita tidak boleh meraikan kejayaan tersebut dengan berpeluk tubuh tetapi kita perlu sentiasa kehadapan. PMR bukan noktah di tahun 2008 tetapi berterusan tahun demi tahun dan kita sentiasa dinilai. Apakah PMR tahun 2009 boleh kekal cemerlang tanpa usaha? Atau kita hanya menanti sesuatu yang ajaib akan berlaku di SMKB?
 4. Hebatnya Program MaCS ialah pada namanya. Kita merasa tertekan kerana ia adalah satu program. Tetapi sebenarnya, sebelum program ini dilancarkan kebanyakkan sekolah mempunyai pelbagai program sendiri untuk melihat prestasi pelajar. Tiada keselarasan. Bagi sekolah-sekolah yang hebat sudah tentu program yang dilakukan adalah menepati kehendak dan sekolah tersebut berjaya. Kita perlu berterima kasih dengan orang yang mencetuskan idea dengan menamakan program ini sebagai MaCS- Managing Chalanging School dengan menggabungkan idea-idea dari sekolah-sekolah dan dapat diguna pakai untuk semua sekolah dengan begitu teratur dan mantap.
 5. JPNS patut diberi pujian, mereka sentiasa berusaha untuk melihat pendidikan di Sarawak sentiasa maju dan bukannya berada pada ranking yang terakhir. Walaupun MaCS di perkenalkan untuk sekolah berprestasi rendah, tetapi ramai pengetua dari sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi mengambil kesempatan menggunakan program ini dan pencapaian sekolah mereka kekal cemerlang.
 6. Program MaCS banyak kebaikannya. Walaupun ia sedikit membebankan guru dengan membuat analisis tetapi P & P lebih berfokus. Guru dapat kenalpasti potensi murid dan P & P akan lebih berkesan. Bagi guru-guru yang tidak menghayati program ini dan mengambilnya sambil lewa, betapa ruginya dia dan yang timbul ialah rungutan kerana kurang faham.
 7. Program MaCS Fasa II - telah dilancarkan. Pihak SPA telah mengambil peranan dengan memberi penerangan kepada semua pengetua. Bagi Bahagian Mukah penerangan di selitkan semasa Mesyuarat Kurikulum 1/2009 pada 7-9 April 2009 di Mukah. Program MaCS Fasa II (2009-2011) melibatkan semua sekolah dan berfokus kepada HUI atau Holistik, Unik dan Interaktif. Berbagai pendekatan baru di terapkan supaya program ini lebih mantap dan bersepadu. Ia termasuklah Lawatan ke sekolah-sekolah.
 8. Semua pengetua di fahamkan apabila rakan-rakan kita di SPA - Sektor Pengurusan Akademik membuat lawatan, perkara-perkara yang akan di lihat ialah:
 • SKPM sekolah (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia)
 • Buku Rekod Mengajar Guru
 • Jadual Waktu Induk dan Individu (guru)
 • Senarai Guru dan Option
 • Kelas Guru Mengajar
 • Senarai Murid
 • RPS (Rancangan Pemajuan Sekolah atau Rancangan Strategik atau GEMS)
 • Plan Taktikal
 • TOV dan ETR
 • Headcount sekolah
 • Jadual pencerapan sekolah
 • Buku Latihan Pelajar

Semoga SMKB mengambil manfaat darinya. Tiada yang lebih baik dari berusaha dan bertawakal. Terima Kasih.

44. NIKMAT

"Ya Allah Ya Tuhan Kami, Ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan. Ampunilah dosa-dasa kedua orang tua kami. Hindarilah segala penyakit berjangkit, penyakit hati, fikiran dan tubuh badan kami. Kekallah rumah tangga kami dalam keadaan sempurna. Jadilah kami seorang yang bijaksana dan sentiasa beriman dengan mu. Jadikanlah kami seorang yang sentiasa bersyukur keatas nikmat-nikmat mu. Nimat Islam, Iman, umur yang panjang dan nikmat kesihatan yang berpanjangan".

"Dan, apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah." Surah Al-Nahl: 53

Semoga Engkau murahkan rezeki kami dan diberkati duniawi dan ukhrawi

Terima kasih Emak dan Terima kasih Ayah

Banyaknya Nikmat Allah Yang Telah Aku kecapi Sejak

7 April

Saturday, April 4, 2009

43. PEDOMAN: JAUHI BURUK SANGKA

Oleh: Abu Marwan, Penulis Luar Jakim
Majalah Cahaya Keluaran September –Oktober 2008

Adik-adik sekalian, salah satu sifat buruk yang perlu di jauhi dalam hidup seorang Muslim sejati adalah sifat suka berburuk sangka. Sifat buruk sangka ini datang daripada sikap suka berprasangka. Sikap prasangka ini terbahagi kepada dua iaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Dalam al-Quran, surah al-Hujurat ayat 12, Allah menyebut tentang prasangka, yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa.”
Apabila melihat sesuatu perkara, manusia lebih cenderong menafsirnya daripada sudut negatif. Jadi, bagi mengelakkan berburuk sangka, kita perlu membuat usul periksa atau bertanya lanjut tentang sesuatu perkara sebelum membuat andaian. Allah mengingatkan kita dalam Quran, surat al-Hujurat, ayat 6 yang bermaksud: 'Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik (orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam) yang membawa sesuatu berita, maka siasat dengan teliti (benar atau tidak).'
Oleh itu, apabila kita fikir tentang orang lain, lihatlah daripada sudut pandangan yang positif dan baik. Contohnya apabila adik-adik melihat rakan adik-adik menolong cikgu mengangkat barang, fikirlah dari sudut yang positif. Iaitu, dia kasihan kepada cikgu itu atau dia seorang yang sememangnya rajin dan suka menolong orang lain. Jangan cepat berprasangka buruk atau melihat dari aspek negatif seperti berfikir rakan adik itu hendak mengampu cikgu atau sebagainya.
Dengan cara itu, adik-adik akan sentiasa dapat merapatkan silaturahim dengan kawan-kawan. Adik-adik juga dapat melatih diri menjauhi sikap berprasangka buruk dan sekaligus dapat menjauhi fitnah. Ini kerana, prasangka buruk melahirkan sikap buruk yang lain iaitu fitnah dan mengumpat.
Fitnah ialah berkata sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain. Ia berpunca dari prasangka buruk. Dosa fitnah ini juga cukup besar dan amat dikutuk oleh ajaran Islam. Fitnah boleh memutuskan silaturahim, merosakan hubungan sosial dan sekaligus mengucar-kacirkan masyarakat dan negara kita. Manakala mengumpat pula berkata tentang orang lain berkaitan sesuatu yang tidak disukainya, walaupun perkara itu benar.
Dalam al-Quran, surah al-Hujurat, ayat 12, Allah menegah sikap keji ini. Maksudnya: “...dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya.”
Allah mengibaratkan mengumpat ini sebagai memakan daging mayat yang busuk. Kita tentu sekali akan menjauhi dan berasa jijik terhadap perbuatan memakan mayat. Begitulah sepatutnya kita turut berasa jijik terhadap perbuatan mengumpat.
Oleh itu, bagi mengelakkan diri daripada terjebak dengan fitnah dan mengumpat, jauilah sikap berburuk sangka. Bersihkan hati dan fikiran kita daripada segala sangkaan yang buruk. Orang yang gembira dan berjaya dalam hidup tidak akan bersangka buruk kepada orang lain. Dia sentiasa melihat dirinya dan apa yang ada disekelilingnya dengan fikiran yang positif dan baik sangka, walaupun dia mungkin tidak sehebat, semewah atau secantik orang lain.
Note:
Berilah ucapan tahniah kepada rakan-rakan kita yang mendapat Anugerah Perkhidmatan cemerlang. Semoga mereka semakin cemerlang dan cemerlang bukannya terus pudar. Bagi diri kita sendiri, berusahalah kerana kita juga adalah insan cemerlang dan insyaAllah, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar.

RAKAN GURU YANG DIHORMATI...

Popular Posts

TIADA YANG LEBIH BERKUASA YANG MENENTUKAN SEGALANYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERJALANAN INI:


23 Jun 1993 - 1 Disember 1994 SMK Three Rivers, Mukah


1 Dis 1994 - 16 September 2016 SMK Tiong Hin, Sibu


16 September 2006 - 12 Februari 2012 SMK Belawai, Daro, Mukah


13 Februari 2012 - 20 Januari 2017 - SMK Baru, Miri


22 Januari 2017 Hingga Sekarang - SM Teknik, Sejingkat, Kuching


PENAFIAN :

Berita, pandangan dan komen dalam blog ini tidak tidak semestinya menggambarkan sikap pengendali blog. Pengendali blog tidak bertanggungjawab di atas sebarang kesulitan atau kerosakan akibat menggunakan maklumat dalam blog ini. Penggunaan blog ini adalah di atas budi bicara masing-masing.

Mengambil, mencetak dan menyebarkan artikel yang terdapat di dalam laman ini amatlah digalakkan dan dihargai. Sebarang bentuk teguran dan pandangan juga amat dialu-alukan.

Mohamad.

Mutiara Kata

Bercita-cita tanpa usaha bukan cita-cita tapi angan-angan.